Om Paletten

Paletten er fra 1993 og er etableret i en gammel biograf med 2 sale – Lille Sal med op til 140 pladser og Store Sal med op til 400 pladser. I oktober 2004 blev Paletten udnævnt til Regionalt Spillested af Statens Kunstråd men mistede den regionale status igen fra 2009. I dag er Paletten et honorarstøttet spillested, som foruden tilskud fra Statens Kunstråd også modtager støtte fra Viborg Kommune.

Paletten er Viborgs spillested og benævnes Spillestedet Paletten. Hovedaktiviteten er præsentation af koncerter med rytmisk musik, endvidere er Paletten omdrejningspunktet og kraftcentret for den rytmiske musik i Viborg og omegn. Koncertaktiviteterne foregår primært torsdag, fredag og lørdag. På de øvrige hverdage udlejes Paletten til andre aktiviteter, idet kulturelle aktiviteter har fortrinsret.

Paletten er en selvejende institution og har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er Palettens øverste myndighed. Palettens daglige drift varetages af 2 faste medarbejdere og et stort korps af frivillige - Paletkorpset. Paletkorpsets og bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Spillestedet Paletten vægter kvalitet frem for kvantitet. Musikalsk præsenteres primært rock inkl. blues, blues/rock, hip hop, metal, folkrock og electronica og i mindre grad pop (mainstream), jazz, folk og world.Hovedvægten lægges på danske navne, dog præsenteres internationale navne, når relevante muligheder opstår.

Medlem af Paletten

Et medlemsskab af Paletten giver foruden indflydelse/stemmeret på generalforsamlingen også rabat til udvalgte koncerter, typisk mellem 10.00 og 40,00 kroner pr. billet. Et medlemsskab af Paletten er såre billigt og koster kun 120,00 kroner årligt (inklusive gebyr). Hvis du tegner medlemskab efter 1. oktober, gælder medlemskabet resten af året og hele det kommende år.

Medlemskab kan tegnes på Palettens kontor eller direkte via dette link: https://www.billetsalg.dk/Event/Medlem%202018

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldelse sker senest en måned før afholdelse.

Vær opmærksom på, for at være stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlingen, skal du have betalt dit medlemskab senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Vedtægter

Palettens vedtægter kan hentes her: Palettens vedtægter

 

profil0profil0profil0

Paletten S/I
Vesterbrogade 10
DK-8800 Viborg

Tlf. 86 62 83 22
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bund-img

Sponsor:

  • bitch-and-pieces
  • invi
  • music-against-drugs
  • nordea
  • tuborg
  • viborg-stifts-folkeblad
  • Meny Kaffe500x284