Spillestedet Paletten i Viborg er et skønt musiksted beliggende i hjertet af byen og tilbyder musik fra vækstlag til toppen af dansk musik
I 2021 flyttede Paletten til helt nye lokaler med helt nyt design og lyd og plads til 500 gæster - de nye lokaler er placeret i Viborgs stadion område

Paletten er Viborgs spillested og benævnes Spillestedet Paletten.

Hovedaktiviteten er præsentation af koncerter med rytmisk musik, endvidere er Paletten omdrejningspunktet og kraftcentret for den rytmiske musik i Viborg og omegn.

Koncertaktiviteterne foregår primært torsdag, fredag og lørdag.

På de øvrige hverdage udlejes Paletten til andre aktiviteter, idet kulturelle aktiviteter har fortrinsret.

I dag er Paletten et spillested, som foruden tilskud fra Statens Kunstråd også modtager støtte fra Viborg Kommune

I 2020 blev Paletten udpeget til regionalt spillested af Statens Kunstråd for perioden 2021-2024

paletten viborg spillested regionalt rytmisk musik udlejning
Paletten er spillested for rytmisk musik i Viborg.

Paletten er en selvejende institution og har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er Palettens øverste myndighed.

Palettens daglige drift varetages af 4 faste medarbejdere og et stort korps af frivillige – Paletkorpset. Paletkorpsets og bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Spillestedet Paletten vægter kvalitet frem for kvantitet.

Musikalsk præsenteres primært rock, pop, hip hop, metal, urban, jazz, folk og world.

Hovedvægten lægges på danske navne, dog præsenteres internationale navne, når relevante muligheder opstår.

Vedtægter

Palettens vedtægter kan hentes her: Palettens vedtægter

Palettens bestyrelse

Jens Rohde

Rikke Oddershede

   Claus Thiel Sørensen

  Kasper Kruse

    Jan Kristensen

    Anders Kristensen

Lars Kildedal

 Morten Varano

    Katrine Engmarksdal Andersen

pr.21.03.24